Aşk Büyüsü Ters Teper Mi?

Aşk Büyüsü Ters Teper Mi?

Büyüler ile ilgili bu güne kadar genellikle yaptığımız paylaşımlarda genellikle ne olduklarından, insanlar üzerinde bulundukları etkilerden ve büyüleri gerçekleştiren medyumlarda kısaca bahsettik. Yazılarımızda genel olarak hep olumlu şeylere değindiğimizi bizde biliyoruz. Peki aksi bir durum meydana geldiğinde ne yapacağız?

Büyülerin yapımları sırasında en büyük paya sahip olan medyumlar, büyülerin amaçlarına ve aldıkları eğitimler ve bilgi birikimleri ile hazırlamakta ve kısa sürede etkisini göstermesi adına birbiri arkasına çalışmalar yapmaktadır. Büyülerin başarılı olup olmaması veya büyüye maruz kalan kişi üzerinde etki göstermesi tamamen medyumun yaptığı çalışmalar ve bilgisi ile doğru orantılıdır. Başlığımızdan dolayı sıkça sorulan bir soru olan büyüler ters teper mi? Aşk Büyüsü Ters Teper mi? sorusuna cevap vermek istedik.

Her büyü ters tepebilir. Bu durumun belirli başlı sebepleri vardır. Kısaca anlatmak gerekir ise; ilk olarak büyüye maruz kalacak kişi iyice incelenmelidir. Eğer koruyucu nesneler kullandığı tespit edilir ise bu kişilere büyüler işlemez, aksine ters tepebilir. Bir diğer durum ise medyumun yanlış yöntem ve metot kullanmasıdır. Eğer medyum büyü sırasında amacından farklı uygulamalar kullanarak büyü yapmaya çalışır ise bu durumda ters tepmeye neden olabilir. Bu durum genellikle sahte medyum yada görevinin hemen ilk zamanlarında büyü yapan medyumların başına gelmektedir.

Aşk Büyüsünü Ters Tepmeden doğal ve gerçek bir şekilde yaptırmak isteyen kişiler Medyum Mesut hocamızdan gerçek aşk büyüsünü 1 hafta içerisinde etkisini gösterecek şekilde yaptırtabilirler.

Leave a reply:

Your email address will not be published.