Astroloji nedir? Medyumlar

Astroloji nedir?

Astroloji gök cisimlerinin, burçların hareketlerine bakılarak, bunların yeryüzüne etkilerini inceleyen bir daldır. İnsanların sahip olacağı muhtemel kişilik özelliklerinin bilinmesini, diğer burçlardaki insanlarla olan iletişim ve etkileşiminin yönü hakkında fikirler öne sürülmesini sağlar. Bununla birlikte astroloji, insan toplulukların geçireceği muhtemel yaşantılar, politik konularda bir ülkenin, devletin ilerleyişinde meydana gelecek olan muhtemel olaylar hakkında tahmin yürütmek için de kullanılmaktadır. Medyumlar Aslında astrolojinin en bilinen Yorumlayanlarıdır.

Astroloji gök cisimlerinden nasıl yararlanır?

İçinde yaşadığımız evrenin bir enerji sitemi olduğunu göz önünde bulundurursak gök cisimlerinin insan tabiatı üzerinde ne denli etkili olacağını da anlamış oluruz. Unutmamalı ki yer çekimi, gel git olayları, ayda ve dünyada meydana gelen kütlesel farklar, suyun kaldırma kuvveti gibi pek çok konu evrendeki evrenle birebir ilişkilidir. Ayın, güneşin, gezegenlerin sahip olduğu etkinin içinde yaşadığımız evrende gözlenebilen etkileri olduğu açıktır. Ve astrolojik olayların insan karakteri üzerine de etkili olduğu kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Medyumlar Astrolojiden yararlanmakla beraber dinimizinde kabul gördüğü havas ilmi ile işlem yapmaktadır. Medyumlar bir işlem yaparken gök harekerlerinden yararlanırlar. Bir medyum güneşin ve Ayın saatlerine göre işlemler yaparlar. Aşk büyüsünün saati kişinin yıldız haritasına göre düzenlenir ve Bir Bağlama büyüsü işlemi yapılacaksa eğer Bağlama büyüsü saatinde hesaplanır.

Astrolojinin çalışma biçimi

İşte astroloji gök cisimlerinin evrene hangi tarih ve zaman diliminde ne tür enerji uyguladığını inceleyerek, araştırarak insan tabiatı üzerindeki etkilerini ve gelecekteki seyrini analiz etmeye yarayan bir bilimdir. Onu diğer bilimlerden ayıran fark ise verilerini somut bir şekilde ortaya koyamıyor olmasıdır. Bu da insanların zihninde astrolojinin bir tür fal olduğunu imajına sebebiyet vermektedir. Medyumlar Fal Bakmazlar Bunu ıslarla belirtmek isterim Aşk Büyüsü, Bağlama Büyüsü, büyü bozma, Papaz Büyüsü, Geri döndürme Büyüsü, Cin Musallatı Tedavisi gibi işlemler yapmakta ve Bahdedilen tüm işlemleri İslami Astroloji ile yapmaktadırlar.

medyumlar
medyum

Astroloji bir tür fal mıdır?

Astrolojinin geleceğe yönelik tahminlerde bulunuyor olması her ne kadar insanların zihninde astrolojinin bir tür fal olduğunu imajına sebebiyet verse de aslında birbirinden farklı şeylerdir. Falcıların işi geleceğe yönelik tahmin ve önseziden ibaret iken, astrolojinin işi bu tahminleri bilimsel veriler ışığında gerçekleştirmektir.

Yıldız haritası nedir? Ne işe yarar?

Astroloji bilimi kişinin doğduğu yıl, gün ve saati dikkate alarak kişiye özgü bir yıldız haritası oluşturur. Ve bu tarihte meydana gelen enerji etkileşimini ve bu enerjilerin karakter üzerindeki etkilerini ölçer. Astroloji alanında yapılan çalışmalar, yazılan eserler    insan karakterini olgunlaştırmaya hizmet eder. Zayıf yönlerimizden, güçlü özelliklerimizden, bizim için doğru ve yanlış olan insanlardan, mesleklerden, seçimlerden haberdar olmamızı sağlar. Aslında bize kendimizi tanıma imkanı sağlar. Böylece geliştirmemiz gereken yönlerimizi geliştirmemiz, değiştirilmesi gerek kusurlarımızı değiştirmemiz için bize bir fırsat verir. Astrolojinin geleceğe yönelik olan tahminleri ise kararlarımızı daha tedbirli almamıza ve elverişli zamanlarda doğru adımlar atmamıza olanak sağlar.

Leave a reply:

Your email address will not be published.